Usluge

SAVJETOVANJE I PODRŠKA POSLOVANJU

Kontakti s kupcima  –  Customer service

 • praćenje naplate dospjelih potraživanja
 • kontinuirano praćenje, briga i mjerenje zadovoljstva postojećih klijenata
 • prikupljanje podataka, analiza i izrada izvješća o potencijalnim klijentima
 • sudjelovanje u izradi prodajnih planova i pregovori s kupcima

Kontakti sa suradnicima

 • organizacija i kontrola rada u sjedištu i na terenu
 • kontrola provođenja utvrđenih pravila, procedura i uspješnosti poslovanja
 • izvještavanje o trenutnom stanju i potrebama u svrhu postizanja boljih rezultata
 • inventura

RAZVOJ STRATEGIJA I PRIPREMA PROJEKATA

Regula Consulting je dio stručne skupine sastavljene od organizacija sa područja IT, poslovnog savjetovanja i pravnih usluga koja problematici zaštite osobnih podataka pristupa multidisciplinarno, praktično i razumljivo sa krajnjim ciljem da sa partnerima pruži dovoljno znanja i razumijevanja svojim klijentima za područje zaštite osobnih podataka te samostalno vođenje i upravljanje sustavom.

OSTALE USLUGE

 • istraživanje tržišta, izrada prezentacija i organizacija promotivnih aktivnosti
 • organizacija sastanaka, seminara, radionica, savjetovanja
 • posredovanje pri izradi akata, pravilnika, ugovora
 • posredovanje pri pronalaženju nekretnina
 • posredovanje pri pronalaženju kreditnih rješenja i modela štednje