GDPR

Projekti usklađivanja poslovanja sa zakonskom regulativom u području zaštite osobnih podataka – GDPR

Pružamo savjetničke usluge u projektu usklađivanja postupanja i zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Republike Hrvatske