Početna stranica

Poslovna podrška malim i srednjim poduzetnicima!

Nedostaje vam više vremena za obavljanje vaše osnovne djelatnosti?

Korisnici naših usluga organizacije i upravljanja poslovanjem ostvaruju veću kvalitetu, u kraćem vremenu i s nižim troškovima svog poslovanja.

Dobra komunikacija osnovna je pretpostavka dobrih međuljudskih odnosa, u privatnom i profesionalnom životu. Sa suradnicima i partnerima kao temelj ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa.

Kontakt

Napomena: Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit. 

Blog

Council of Europe adopts first European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems

STRASBOURG 04/12/2018 © Shutterstock The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe has adopted the first European text setting out ethical principles relating to the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems. The Charter provides a framework of principles that can guide policy makers, legislators and justice professionals when …

KOMUNIKACIJA – VJEŠTINA ILI FRAZA? Nebrojeno smo puta čuli i izgovorili tu magičnu riječ KOMUNIKACIJA, ali da li uopće znamo njeno pravo značenje i suštinu? Čak i kada smo sigurni da imamo komunikaciju nije li nam se dešavalo da se ipak ne razumijemo?